Νικόλαος Θεμέλαρος

Σύμβουλος Ναυτικής Εκπαίδευσης στο New York College –Technical University of Varna