Νικόλαος Ρήγας

Πρόεδρος Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οδτών «Δώρο Ζωής»