Γεώργιος Νταλέκος

Καθηγητής, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική