Νικόλαος Μπακατσέλος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.