Νικόλαος Μαρκόπουλος

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας