Νικόλαος Καραμούζης

Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Πρόεδρος Eurobank Ergasias S.A.