Νικόλαος Γδοντέλης

Βιολόγος, MSc Food Science, Γενικός Διευθυντής AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ AE - Εκδότης Cibum.gr