ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΔΙΚΑ Α.Ε., Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων