Νέστωρ Κουράκης

ΔρΟμότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών τακτικός Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας