Νέλλη Προδρομίδου

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ