Νεκταρία Βαζούρα

Πρόεδρος Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Rett «Άγγελοι Γής»