Νεκταρία Μαραβά

Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου