Νάνσυ Καπούλα

Πρόεδρος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας