Ν. Μίνου

Kάτοχος master στην Κλινική Ψυχολογία από το University of Indianapolis, USA.