Μύρνα Νικολαΐδου

Διευθύντρια Σύνταξης της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ και ΕΣΤΙΑ της Κυριακής