Μυρτώ Χατζάκη

Υπεύθυνη Ελληνικών Προγραμμάτων και Δημοσίων Σχέσεων Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη