Μιράντα Ξαφά

Οικονομολόγος, Ερευνήτρια του Center for International GovernanceInnovation (CIGI)