Μιράντα Τερζοπούλου

Εθνολόγος, Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημία Αθηνών