Μηνάς Καφάτος

Καθηγητής Υπολογιστικής Φυσικής, Chapman University, ΗΠΑ