Μηνάς Η. Πασχόπουλος

Αντιπρύτανης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής