Μίμης Σοφοκλέους

Επιστημονικός Διευθυντής Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού