Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

π. Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου