Μιχάλης Παιδονόμος

Ιατρός Παθολόγος, εντατικολόγος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών