Μιχάλης Λουδάρος

Σπουδαστής στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα, Προσωπικές εμπειρίες