Μιχάλης Καραμούζης

Παθολόγος-Ογκολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ