Μιχάλης Χατζηγιάννης

Υφυπουργός Πολιτισμού Κύπρου