Μιχαήλ Μαρμαρινός

Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ελευσίνας, Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023