Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ και Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΚΥ