Μιχαήλ-Κωνσταντίνος Σταθόπουλος

Ακαδημαϊκός, Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2011