Μιχαήλ Ιακωβίδης

Kαθηγητής Στρατηγικής και Καινοτομίας στο London Business School