Μαυρεδάκη Ιωάννα

Κοινωνική Λειτουργός, Νοσοκομείο Παίδων Παν. & Αγλ. Κυριακού