Μάρω Ευαγγελίδου

Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος/Χωροτάκτης, Πρόεδρος Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΣΘΕΠ/ΕΛΛΕΤ)