Μάριος Μιχαηλίδης

Φιλόλογος, ποιητής και πεζογράφος