Μαρίνα Ζεκάκου

Πρόεδρος του Σωματείου ομάδα αλληλεγγύης ανθρώπων με σκλήρυνση κατά πλάκας. και μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Δ. Ελλάδας (ΕΕΑΣΚΠ)