Μαρία Τσάμη

Μεταδιδακτορική Συνεργάτης Έρευνας ΙΜΕΤ - ΕΚΕΤΑ, Επικεφαλής Εργαστηρίου Δ1: Ευφυείς και Προσωποποιημένοι Αλγόριθμοί για Συνδυασμένες Μετακινήσεις και Τουριστικές Υπηρεσίες