Μαρία Παπακωνσταντίνου

Πρόεδρος του συλλόγου «Πνοή Αγάπης» - Διευθύντρια Κοινωνικής Υπηρεσίας νοσοκομείου Α.Σάββας