Μαρία Μαμαλάκη

Γ.Γ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Π.Ο.Α.Μ.Σ.Κ.Π)