Μαρία Καντηρέα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρωμαϊκής Ιστορίας  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης