Μαρία Χαρτοκόλλη

Δικηγόρος, ειδικός στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος