Μαρία Ανεστοπούλου

Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων Animasyros