Μαρία ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ

Υπεύθυνη ανάπτυξης και εταιρικών συνεργασιών Sentio – MyFeel