Μ. Πικραμένος

Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας