Μ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

 Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Θ.