Μ. Κανάριου

Παιδίατρος, Συντονίστρια ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, Τµήµα Ανοσολογίας Ιστοσυµβατότητας, Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία Νοσοκοµείο Παίδων