Λουκάς Γ. Χριστοφόρου

Καθηγητής, Επόπτης Γραφείου Έρευνας Πειραματικής Φυσικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας, Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2021