Λίνος - Αλέξανδρος Σισιλιάνος

Καθηγητής και Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου