Λυδία Καρρά

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού, Ιδρύτρια,  Αντιπρόεδρος