Λήδα Αρνέλλου

Διδάκτωρ Επικοινωνίας της Επιστήμης/Επικοινωνία της Επιστήμης, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος