Λέανδρος Μαγλαράς

Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας , Γ.Γ Ψηφιακής Πολιτικής