Λάζαρος Λαζαρίδης

Απόφοιτος Σχολής, Μελετητής Υδραυλικών Έργων